Otwarte Dane Badawcze | Politechnika Gdańska

Treść strony

Otwarte Dane Badawcze
Czym są dane badawcze?

Dane badawcze to wszelkie dane, które zostały zebrane, zaobserwowane bądź stworzone podczas procesu badawczego mającego na celu otrzymanie oryginalnych wyników naukowych. W zależności od tego, w jaki sposób bądź w jakich celach powstały, możemy wyróżnić m.in. dane obserwacyjne, eksperymentalne, referencyjne, kompilacyjne, czy też dane z symulacji.

Każda dyscyplina nauki tworzy własne, specyficzne dla niej dane badawcze. Na przykład w biologii mogą to być filmy dokumentujące zachowania zwierząt, w inżynierii lądowej i ochronie środowiska dane geograficzne lub przestrzenne, a w przypadku historii dokumenty archiwalne. Do danych badawczych zaliczymy również wszelkie opisy procedur, dzienniki laboratoryjne, czy notatki z eksperymentów.

Aby dane badawcze mogły zostać określone jako otwarte należy je udostępnić w taki sposób, aby każdy miał do nich nieograniczony dostęp oraz mógł je dowolnie wykorzystywać, modyfikować i upowszechniać.

Otwarte Dane Badawcze (ang. Open Research Data – ORD) stanowią część szerszej idei, jaką jest Otwarta Nauka, na którą składa się również otwarty dostęp do publikacji (ang. Open Access – OA) oraz otwarta komunikacja naukowa (ang. Open Scholarly Communication – OSC).

Jakie korzyści płyną z szerokiego udostępniania danych badawczych?
  • lepsza komunikacja i wymiana informacji pomiędzy specjalistami reprezentującymi różne dyscypliny nauki
  • możliwość przeprowadzania analiz opartych o unikalne dane, których nie można ponownie zebrać
  • wzrost liczby cytowań zarówno samych danych, jak i publikacji na nich opartych
  • możliwość oceny rzetelności prowadzonych badań
  • możliwość wykorzystania istniejących zasobów i obniżenia kosztów badań

Warto pamiętać, że Otwarte Dane Badawcze stają się coraz częściej nie możliwością a koniecznością. Agencje finansujące badania naukowe często wymagają planu zarządzania danymi (ang. Data Management Plan – DMP), a jednym z wymogów stawianych autorom przez redakcje czasopism jest udostępnienie danych na podstawie których powstała publikacja.

Czy wiesz, że...

Unia Europejska jest liderem jeśli chodzi o Otwarte Dane Badawcze. Komisja Europejska działa aktywnie na rzecz wdrażania inicjatyw ORD przez uniwersytety i ośrodki badawcze w całej Unii Europejskiej.

Więcej informacji o etapach wdrażania Otwartej Nauki w Unii Europejskiej