Otwarte Zasoby Edukacyjne (OZE) oferują każdemu wygodny i nowoczesny sposób uczenia się i nauczania. Powstały z myślą o użytkownikach, ich potrzebach i wymaganiach. Elastyczny sposób użytkowania oraz możliwość modyfikacji zapewniają dostępność i aktualność treści.

Świat Otwartych Zasobów Edukacyjnych oferuje każdemu szeroki wachlarz tematów i form. Najbardziej znaną definicją OZE jest pochodząca z Paryskiej Deklaracji UNESCO z 2012 roku, która określa otwarte zasoby edukacyjne jako:

"Materiały służące do nauczania, uczenia się oraz prowadzenia badań, znajdujące się w jakimkolwiek medium zarówno cyfrowym jak i innym, pozostające w domenie publicznej, bądź też materiały udostępnione na wolnych licencjach, umożliwiających bezpłatny dostęp, wykorzystanie, dostosowywanie oraz dalsze rozpowszechnianie danego materiału bez żadnych ograniczeń".