Zespół | Politechnika Gdańska

Treść strony

Zespół

Lider Centrum Kompetencji

mgr Magdalena Szuflita-Żurawska
Biblioteka Politechniki Gdańskiej
Gmach Główny, pokój 100/7
e-mail: magdalena.szuflita@pg.edu.pl
telefon: +48 58 347 24 01

Plany Zarządzania Danymi

sprawdzanie i zatwierdzanie PZD: open-data@pg.edu.pl

mgr Magdalena Szuflita-Żurawska
e-mail: magdalena.szuflita@pg.edu.pl

dr Piotr Krajewski
e-mail: piotr.krajewski@pg.edu.pl

Robert Szczodruch
e-mail: robert.szczodruch@pg.edu.pl

Plan S

mgr Rafał Narwojsz
Biblioteka Politechniki Gdańskiej
Gmach Główny, pokój 100/6
e-mail: rafal.narwojsz@pg.edu.pl
telefon: +48 58 347 11 99

mgr Joanna Błasiok
Biblioteka Politechniki Gdańskiej
Gmach Główny, pokój 100/6
e-mail: joanna.blasiok@pg.edu.pl
telefon: +48 58 347 11 99

Kontakt

Centrum Kompetencji Otwartej Nauki
e-mail: open-data@pg.edu.pl