Zespół | Politechnika Gdańska

Treść strony

Zespół

Lider Centrum Kompetencji Otwartej Nauki
Pełnomocnik Rektora PG ds. Otwartej Nauki

mgr Magdalena Szuflita-Żurawska
telefon: +48 58 347 24 01
e-mail: magdalena.szuflita@pg.edu.pl

• Otwarte dane badawcze i Plany Zarządzania Danymi
• Open Access i Plan S
• Otwarta Komunikacja Naukowa

Otwarte dane badawcze i Plany Zarządzania Danymi

sprawdzanie i zatwierdzanie PZD: open-data@pg.edu.pl

dr Piotr Krajewski
telefon: +48 58 347 24 01
e-mail: piotr.krajewski@pg.edu.pl

Robert Szczodruch
telefon: +48 58 347 10 99
e-mail: robert.szczodruch@pg.edu.pl

Open Access i Plan S

mgr Rafał Narwojsz
telefon: +48 58 347 11 99
e-mail: rafal.narwojsz@pg.edu.pl

mgr Joanna Błasiok
telefon: +48 58 347 11 99
e-mail: joanna.blasiok@pg.edu.pl

mgr Marta Kuźma
telefon: +48 58 347 11 99
e-mail: marta.kuzma@pg.edu.pl

Programy publikowania Open Access

mgr Natalia Wysmyk
telefon: +48 58 347 26 52
e-mail: natalia.wysmyk@pg.edu.pl

Baza polityk wydawniczych polskich czasopism naukowych i Otwarte Zasoby Edukacyjne

mgr Kamila Kokot-Kanikuła
telefon: +48 58 347 24 60
e-mail: kamila.kokot@pg.edu.pl

Materiały informacyjne i opracowanie graficzne

mgr Agnieszka Szymik
telefon: +48 58 347 11 99
e-mail: agnieszka.szymik@pg.edu.pl

Kontakt

Centrum Kompetencji Otwartej Nauki
Biblioteka Politechniki Gdańskiej
Gmach Główny, pokój 100/6-7
telefon: +48 58 347 24 01
e-mail: open-data@pg.edu.pl