Powstało, aby wspierać naukowców na różnych etapach procesów badawczych oraz publikacyjnych, kształtować ich kompetencje informacyjne oraz dostarczać wiedzę na temat Otwartej Nauki, publikowania w OA oraz zarządzania danymi badawczymi.

Do najważniejszych zadań Centrum Kompetencji należą:

  • szkolenia oraz konsultacje dla naukowców obejmujące tematykę Open Science pod kątem różnorodności praktyk komunikacji naukowej w poszczególnych dyscyplinach naukowych
  • pomoc w tworzeniu Planu Zarządzania Danymi pod kątem wymagań agencji fundingowych
  • doradztwo w zakresie prawa autorskiego
  • indeksacja danych badawczych
  • dbanie o jakość metadanych
  • pomoc w zakresie cytowania danych badawczych
  • promocja dorobku naukowego
  • ewaluacja dorobku naukowego

MOST DANYCH to: