O nas | Politechnika Gdańska

Treść strony

O nas

Centrum Kompetencji Otwartej Nauki Biblioteki Politechniki Gdańskiej powstało w ramach projektu MOST DANYCH, aby wspierać naukowców na różnych etapach procesów badawczych oraz publikacyjnych, kształtować ich kompetencje informacyjne oraz dostarczać wiedzę na temat Otwartej Nauki, publikowania w OA oraz zarządzania danymi badawczymi. Obecnie Centrum Kompetencji nie tylko weryfikuje i zatwierdza datasety oraz Plany Zarządzani Danymi na potrzeby projektów, ale tworzy również inne przydatne usługi i narzędzia, m.in. bazę polityk wydawniczych polskich czasopism naukowych. Co istotne, na stronie Centrum Kompetencji znajduje się szereg ogólnodostępnych informacji z zakresu ORD i szeroko pojętej Otwartej Nauki. Organizowane są także szkolenia i webinaria dotyczące m.in. właściwego przygotowania PZD.

Do najważniejszych zadań Centrum Kompetencji należą:
  • szkolenia oraz konsultacje dla naukowców obejmujące tematykę Open Science pod kątem różnorodności praktyk komunikacji naukowej w poszczególnych dyscyplinach naukowych,
  • pomoc w tworzeniu Planu Zarządzania Danymi pod kątem wymagań agencji fundingowych,
  • doradztwo w zakresie prawa autorskiego,
  • indeksacja danych badawczych,
  • dbanie o jakość metadanych,
  • pomoc w zakresie cytowania danych badawczych,
  • promocja dorobku naukowego,
  • ewaluacja dorobku naukowego.
MOST DANYCH to:
schemat pracy Centrum Kompetencji Otwartej Nauki

Kontakt

Lider Centrum Kompetencji
mgr Magdalena Szuflita-Żurawska
telefon: +48 58 347 24 01
e-mail: magdalena.szuflita@pg.edu.pl
e-mail: open-data@pg.edu.pl