Masowe Otwarte Kursy Internetowe (Massive Open Online Courses, MOOC) są jedną z form otwartych zasobów edukacyjnych. Treści i materiały dostarczane są przez wiodące uczelnie wyższe, które udostępniają kursy na specjalnych platformach lub tworzą własne rozwiązania. Prekursorem w tego typu nauczaniu jest Massachussets Institute of Technology (MIT), który w 2001 r. uruchomił platformę MIT Open Course Ware. Obecnie Uczelnie takie jak Cambridge University, Harvard University, Stanford University czy Technical University of Delft wszystkie swoje kursy udostępniają za pośrednictwem dedykowanych serwisów, a uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności.

Istnieją także uczelnie wyższe, które nauczają wyłącznie na odległość, z możliwością uzyskania pełnego wykształcenia wyższego. Należą do nich np. The Open University w Wielkiej Brytanii oraz UNED w Hiszpanii.

Zgodnie z przyjętą zasadą kursy MOOC powinny charakteryzować się:

 • M = masowością, co oznacza, że powinny być dostępne i bez straty na jakości, niezależnie od liczby osób biorących w nich udział.
 • O = otwartością, czyli umożliwiać dostęp każdemu, możliwie bez opłat i dalszych limitów.
 • O = dostępnością online, czyli odbywać się zdalnie, niezależnie od pory i dostępności autora kursu.
 • C = mieć formę kursu, która zakłada korzystanie z filmów, nagrań audio i gier interaktywnych na równi z tekstem, ponadto umożliwia pracę grupową pomiędzy uczestnikami na forum oraz zaliczanie materiału poprzez testy lub projekt.
 
 • Copernicus College - platforma udostępnia bezpłatne kursy i wykłady akademickie.
 • Navoica - pierwsza polska platforma internetowa oferująca kursy tworzone przez polskie uczelnie wyższe.
 • Open AGH - strona z materiałami edukacyjnymi i kursami stworzona na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
 • OZE PWr - platforma z kursami i materiałami video przygotowanymi przez pracowników Politechniki Wrocławskiej.
 
 • Cognitive Class - na platformie dostępne są kursy z zakresu sztucznej inteligencji i Big Data.
 • Coursera - najpopularniejsza platforma z kursami MOOC, za jej pośrednictwem treści udostępniają m.in. Stanford University, Imperial College London, Google czy IBM.
 • Edx - portal oferujący największy wybór dziedzinowy kursów. Z Edx’em współpracują m.in. MIT, Harvard University oraz University of Cambridge.
 • Future Learn - za pośrednictwem tej strony m.in. The Open University z Wielkiej Brytanii udostępnia swoje materiały edukacyjne.
 • Iversity - kursy na tej platformie tworzone są we współpracy z wydawnictwem naukowym Springer Nature.
 • MIT Open Course Ware - najstarsza platforma MOOC założona w 2001r. przez Masachusets Institute of Technology.
 • Open Course Ware TU Delft - kursy oferowane przez czołową europejską uczelnię Technical University of Delft.