Idea Otwartej Nauki | Politechnika Gdańska

Treść strony

Idea Otwartej Nauki

Pojęcie Otwartej Nauki (ang. Open Science) można zdefiniować jako szereg zmian w szeroko pojętej nauce prowadzących do lepszej komunikacji pomiędzy badaczami, a także otwartości w upowszechnianiu wyników badań naukowych. Warto pamiętać, że Otwarta Nauka nie sprowadza się jedynie do artykułów publikowanych w wolnym dostępie, otwartość wpływa na każdy z elementów procesu badawczego, zarówno na etapie finansowania projektów badawczych, eksperymentów i zbierania danych, publikowania oraz recenzowania jak również ewaluacji dorobku naukowego. Otwarta Nauka znacząco wspiera interdyscyplinarność badań naukowych oraz ułatwia ich replikację, dzięki czemu wzrasta ich jakość oraz wiarygodność.