Data Journals | Politechnika Gdańska

Treść strony

Data Journals

Cykle procesów badawczych oraz publikacyjnych w poszczególnych dyscyplinach naukowych są często bardzo zróżnicowane. Niejednokrotnie czas udostępnienia danych i zaistnienia ich w obiegu informacji naukowej jest bardzo istotny. Z tego powodu powstały czasopisma specjalizujące się w publikacjach opisujących nie tyle wnioski i efekty analizy danych zgromadzonych w toku badań, ile same dane i sposób ich pozyskania. Artykuły opisujące zbiory danych najczęściej określa się mianem "data descriptors". Są one recenzowane naukowo przez ekspertów z danej dyscypliny, a najważniejszymi kryteriami przy ich ocenie jest jakość (procedury, przyjęte metody), ale także unikalność oraz potencjalna przydatność danych w badaniach innych naukowców. Czasopisma skupiające się na danych badawczych mogą mieć charakter multidyscyplinarny jak np. Scientific Data, Data in Brief albo publikować "data descriptors" tylko z określonej dziedziny, np. Geoscientific Model Development. Niejednokrotnie zawierają one również inne typy publikacji, np. analizy przedstawiające całkowicie nowe sposoby na wykorzystanie wcześniej opublikowanych zbiorów danych.

Istnieje możliwość sfinansowania opłat autorskich za Open Access (tzw. APC - Article Processing Charges) dla artykułów opisujących zbiory danych z programu Oxygenium.