Repozytorium Otwartych Danych Badawczych w portalu MOST Wiedzy to:
  • miejsce, gdzie dane badawcze udostępniane są zgodnie z zasadami FAIR oraz spełniają wymogi stawiane przez NCN i inne instytucje finansujące projekty naukowe
  • pewność stabilnego i długotrwałego udostępniania danych badawczych (Deklaracja Rektora PG dot. Repozytorium Otwartych Danych Badawczych)
  • indeksacja datasetu w światowych bazach i serwisach indeksujących, np. Web of Science Data Citation Index, Google Dataset Search i innych
  • identyfikator DOI dla każdego datasetu
  • integracja metadanych datasetu z informacjami zawartymi w innych usługach portalu MOST Wiedzy, m.in. profilu naukowym , modułem publikacji czy też modułem projektów, dodawanie informacji o powiązanych zasobach bez konieczności ponownego jej wprowadzania
  • przejrzysta struktura zdeponowanych danych dzięki funkcjom wersjonowania i grupowania datasetów
  • możliwość wybrania dla swojego datasetu jednej z licencji Creative Commons bądź nadania dowolnej innej licencji
  • opcje prywatnego linku, embargo oraz ograniczonego dostępu, dzięki którym metadane datasetu będą już indeksowany i wyszukiwalne, ale same dane będą zabezpieczone i udostępnione dopiero w wyznaczonym przez twórcę momencie
  • merytoryczne wsparcie ze strony pracowników Centrum Kompetencji, którzy pomogą w przygotowaniu i zweryfikują poprawność metadanych opisujących dataset
Deponowanie danych w Repozytorium Otwartych Danych Badawczych w portalu MOST Wiedzy

W repozytorium MOST Wiedzy dane badawcze mogą deponować naukowcy z trzech największych uczelni Pomorza: Politechniki Gdańskiej (PG), Uniwersytetu Gdańskiego (UG) i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed) oraz wszyscy posiadacze specjalnych voucherów, poprzez które można aktywować tę usługę. Jest ona bezpłatna dla wszystkich uprawnionych do niej użytkowników.

Każdy pracownik PG posiadający aktywny profil naukowy w serwisie MOST Wiedzy automatycznie ma także możliwość dodawania nowych datasetów do repozytorium. W przypadku naukowców z UG oraz GUMed, oprócz założenia konta użytkownika i stworzenia profilu naukowego w serwisie MOST Wiedzy, muszą oni dodatkowo zwrócić się drogą e-mailową do Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej z prośbą o nadanie uprawnień (helpdesk@pg.edu.pl). Czas oczekiwania na ich otrzymanie wynosi zazwyczaj do paru dni od momentu zgłoszenia.

W przypadku naukowców z innych uczelni, tylko posiadacze specjalnych voucherów mogą uzyskać taką możliwość. Vouchery należy aktywować poprzez stronę https://mostwiedzy.pl/pl/voucher, wpierw jednak należy spełnić warunki posiadania konta i profilu naukowego w serwisie MOST Wiedzy oraz być zalogowanym do serwisu. Dokonując jednorazowej aktywacji vouchera użytkownik otrzymuje bezterminowo takie same uprawnienia i opcje deponowania, jak wszyscy inni posiadający dostęp do tej usługi.