Otwarte Zasoby Edukacyjne (OZE, open educational resources, OER) to ogólnodostępne materiały edukacyjne objęte otwartą licencją, które użytkownicy mogą modyfikować i rozpowszechniać. Mogą obejmować dowolny rodzaj zasobów edukacyjnych, od programów nauczania po pełne kursy. OZE są jednym z filarów Otwartej Edukacji, inicjatywy mającej na celu propagowanie uczenia się i nauczania według własnych potrzeb i intuicji, zachęcającej do eksperymentów i twórczego działania. OZE tworzone są na wiodących uniwersytetach, takich jak Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge University, Harvard University, Stanford University, Technical University of Delft, są nowoczesną pomocą dydaktyczną dla studentów i nauczycieli akademickich z całego świata.

OZE to najczęściej podręczniki, książki, kursy online, slajdy z wykładów, podcasty, materiały video, muzyka, testy, quizy czy nawet oprogramowanie komputerowe. Zwykle spotykane są w wersji elektronicznej, choć mogą także przyjmować bardziej tradycyjne, drukowane formy.

Za Davidem Wiley’em, przyjmuje się, że OZE powinny spełniać zasadę 5R:

  1. Reuse - ponownego wykorzystania zasobu w dowolny sposób (np. udostępnienie na stronie internetowej, wykorzystanie w prezentacji lub w trakcie zajęć).
  2. Revise - adaptacji, dostosowania i modyfikacji kopii zasobu (np. tłumaczenie na dowolny język).
  3. Remix - modyfikacji oryginalnych treści lub ich łączenie z innymi OZE w celu stworzenia nowych materiałów edukacyjnych (np. mash-up).
  4. Redistribute - rozpowszechniania kopii oryginału lub zmodyfikowanej, zremiksowanej treści z możliwością dzielenia się nią (np. opublikowanie kopii zasobu w sieci do dowolnego pobierania przez innych).
  5. Retain - tworzenia własnych zasobów i zapewnienie ich obecności w sieci.

Szersze informacje na temat idei otwartej edukacji, tworzenia, ponownego wykorzystywania i dzielenia się otwartymi zasobami edukacyjnymi są dostępne na kanale YouTube w ramach serii spotkań przygotowanych przez zespół European Network of Open Education Librarians (ENOEL):