Plan S | Politechnika Gdańska

Treść strony

Plan S

Inicjatywa publikowania artykułów naukowych w otwartym dostępie, zainicjowana w 2018 roku przez cOAlition S, konsorcjum krajowych agencji badawczych i sponsorów z krajów europejskich. Plan S ma na celu pełny i natychmiastowy otwarty dostęp do recenzowanych publikacji naukowych z badań finansowanych ze środków publicznych.

Plan S uwzględnia różne drogi wprowadzania otwartego dostępu, a konsultowane wytyczne są propozycją warunków organizacyjnych, technicznych i prawnych, które muszą zostać spełnione przez czasopisma lub repozytoria.