Plan S | Politechnika Gdańska

Treść strony

Plan S

Inicjatywa publikowania artykułów naukowych w otwartym dostępie, zainicjowana w 2018 roku przez cOAlition S, konsorcjum krajowych agencji badawczych i sponsorów z krajów europejskich. Plan S ma na celu pełny i natychmiastowy otwarty dostęp do recenzowanych publikacji naukowych z badań finansowanych ze środków publicznych.

Plan S uwzględnia różne drogi wprowadzania otwartego dostępu, a konsultowane wytyczne są propozycją warunków organizacyjnych, technicznych i prawnych, które muszą zostać spełnione przez czasopisma lub repozytoria.

Narodowe Centrum Nauki jako członek cOAlition S zgodnie z założeniami Planu S w maju 2020 r. wprowadziło "Politykę Narodowego Centrum Nauki dotyczącą otwartego dostępu do publikacji". Polityka ta została przyjęta zarządzeniem Dyrektora NCN nr 38/2020 z dnia 27 maja 2020 r., zmienionego zarządzeniem nr 40/2020 z dnia 31 maja 2020 r.