Baza polityk wydawniczych polskich czasopism naukowych jest przedsięwzięciem realizowanym od 2018 r. przez pracowników Biblioteki Politechniki Gdańskiej. Baza ma za zadanie gromadzenie i analizę polityk wydawniczych w zakresie otwartego dostępu, dysponowania prawami autorskimi oraz wykorzystania treści publikacji zarówno przez autorów jak i użytkowników. Informacje na platformie prezentowane są w pełnej zgodności z założeniami przyjętymi przez redakcję i wydawcę danego czasopisma. Dane gromadzone są w oparciu o powszechnie dostępne informacje, jak i bezpośredni kontakt z redakcją bądź wydawcą. Kontakt ma na celu uzyskanie i uzupełnienie informacji niezbędnych dla dokładnego i rzetelnego przedstawienia profilu czasopisma w bazie.

Narzędzie jest częścią portalu MOST Wiedzy, ma charakter niekomercyjny i jest dostępne dla wszystkich użytkowników bez opłat. Odbiorcami bazy są przede wszystkim członkowie społeczności naukowo-badawczej: pracownicy naukowi, doktoranci, studenci. Baza jest także wygodnym w użyciu narzędziem pozwalającym bibliotekarzom akademickim, zwłaszcza zaangażowanym w rozwój instytucjonalnych repozytoriów, na określenie zasad tzw. Green Open Access.

Przejdź do bazy