Zajęcia uzupełniające z chemii | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-08-21

Zajęcia uzupełniające z chemii

 Zajęcia uzupełniające z chemii

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej organizuje zajęcia uzupełniające z chemii dla studentów przyjętych na I rok studiów na Wydział Chemiczny PG.

Zajęcia stacjonarne prowadzone będą od 11 do 22 września br. w wymiarze 30 godzin.

Zapisy wyłącznie przez Internet przyjmuje dziekanat Wydziału Chemicznego pod adresem joanna.rozga@pg.edu.pl od dnia 21 sierpnia do 04 września br.

Uwaga

w mailu należy przesłać:

  1. Imię i nazwisko osoby chętnej do odbycia kursu
  2. Informację nt. zakwaterowania w akademiku na czas trwania kursu
  3. Załączyć potwierdzenie wpłaty (skan, pdf, dokument elektroniczny) 

Zgłoszenia bez potwierdzenia wpłaty nie będą brane pod uwagę!

Odpłatność: 350 zł
Opłatę należy uiszczać przelewem na konto
Santander Bank Polska 88 1090 1098 0000 0001 2151 3189 
z dopiskiem „Zajęcia uzupełniające z chemii”

Zamiejscowym wydział gwarantuje zakwaterowanie w Domach Studenckich.

Dodatkowe informacje o kursie publikowane będą na stronie domowej Wydziału Chemicznego w zakładce Studenci -> Dla nowoprzyjętych

899 wyświetleń