Chemia budowlana | Politechnika Gdańska

Treść strony

Chemia budowlana

Wydział Chemiczny

Chemia budowlana

Kierunek umożliwiający zrobienie kariery z zakresu nowych technologii i materiałów budowlanych, w firmach zajmujących się wytwarzaniem, przetwarzaniem i wykorzystaniem materiałów budowlanych oraz zajmujących się szeroko pojętym recyklingiem.

Rynek łaknie ekspertów z zakresu nowych technologii i materiałów budowlanych, dlatego masz szansę na zrobienie kariery w kilku obszarach. Wśród nich warto wymienić komponowanie i analizę materiałów budowlanych, przetwórstwo, projektowanie oraz atestację i certyfikację wyrobów gotowych. Absolwenci będą przygotowani nie tylko do pracy z nowoczesnymi materiałami budowlanymi, ale także do wykorzystywania ich z pożytkiem dla środowiska naturalnego i zasobów energetycznych.

Ponadto znajdą pracę w przedsiębiorstwach, funkcjonujących w obszarze budownictwa, w tym związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem i wykorzystaniem materiałów budowlanych oraz zajmujących się szeroko pojętym recyklingiem. Będą także przygotowani do pracy w jednostkach samorządowych jako eksperci i specjaliści w zakresie chemii budowlanej oraz do podjęcia studiów w Szkołach Doktorskich.

Absolwenci w zależności od ukończonej specjalności posiadają wiedzę z zakresu projektowania i modelowania inżynierskiego, projektowania wyrobów polimerowych, budownictwa ogólnego, technologii materiałów wiążących i betonów, ceramiki budowlanej i materiałów termoizolacyjnych, szkła i materiałów szklistych w budownictwie, zarządzania jakością i produktami w chemii budowlanej, barwników i pigmentów, kompozytów polimerowych, przetwórstwa i recyklingu polimerów, a także analityki surowców i produktów budowlanych, procesów korozyjnych i nowoczesnych technik analitycznych.


  studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla
obywateli Polski
bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy polski
termin rekrutacji
dla obywateli Polski
nabór
na semestr letni
brane pod uwagę przy rekrutacji:

Specjalności:

  • Analityka chemiczna - Politechnika Gdańska
  • Technologia polimerów - Politechnika Łódzka
  • Technologie materiałów ceramicznych - Akademia Górniczo-Hutnicza

Specjalności są uruchamiane w zależności od liczby chętnych studentów.


Perspektywy zatrudnienia:

  • technologie wytwarzania materiałów budowlanych
  • przetwórstwo i metody modyfikacji materiałów ceramicznych, polimerowych, metalicznych i kompozytowych, stosowanych w przemyśle budowlanym
  • technologie wytwarzania i recyrkulacji odpadów
  • instytuty badawcze

Program studiów:

https://pg.edu.pl/biuletyn-informacji-publicznej/wydzial-chemiczny