Wymagane dokumenty | Politechnika Gdańska

Treść strony

Wymagane dokumenty

Etap I - dokumenty elektroniczne

Dodaj skany dokumentów

Etap II - dokumenty papierowe

Składanie dokumentów na terenie Politechniki Gdańskiej

Kandydat z profilem zaufanym - opcja złożenia dokumentów osobiście

Kandydat z profilem zaufanym - opcja wysłania dokumentów pocztą