Jak liczyć punkty rekrutacyjne | Politechnika Gdańska

Treść strony

Jak liczyć punkty rekrutacyjne

Do konkursu bierze się sumę punktów kandydata z następujących przedmiotów:

  • matematyki
  • przedmiotu dodatkowego
  • języka polskiego
  • języka obcego nowożytnego

Wzór, według którego obliczane są punkty kandydata

W = (matematyka * p) + (przedmiot dodatkowy * p) + ( 0,1 * j polski ) + (0,1 * j obcy* p) + punkty za kwalifikacje

gdzie:
matematyka liczba punktów odpowiadająca wynikowi z egzaminu z matematyki
przedmiot dodatkowy liczba punktów odpowiadająca wynikowi z egzaminu z przedmiotu dodatkowego (jeżeli przedmiot dodatkowy nie był zdawany na egzaminie maturalnym to przyjmuje się, że przedmiot dodatkowy = 0)
j polski liczba punktów odpowiadająca wynikowi z egzaminu z języka polskiego
j obcy liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego
p= 0,4 dla egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym
p= 1 dla egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym
p = 1,3 dla egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie dwujęzycznym
punkty
za kwalifikacje
punkty za posiadanie wybranych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika

Rekrutacja na kierunek Architektura

Jeżeli bierzesz udział w rekrutacji na kierunek Architektura do uzyskanych punktów rekrutacyjnych należy dodać wyniki ze sprawdzianu predyspozycji do zawodu Architekta:

WA=W+S

Do wzoru na obliczenie liczby punktów kandydata należy podstawić:

W

ilość punktów rekrutacyjnych, obliczona na podstawie wyników maturalnych

S

ilość punktów uzyskanych ze sprawdzianu predyspozycji do zawodu Architekta


Przedmiot dodatkowy

Kierunek

Przedmioty dodatkowe

Analityka gospodarcza

fizyka albo geografia

Architektura

historia sztuki albo informatyka

Automatyka, cybernetyka i robotyka

fizyka albo informatyka

Automatyka, robotyka i systemy sterowania

fizyka albo informatyka

Biotechnologia fizyka albo biologia albo chemia

Budowa maszyn i okrętów

fizyka

Budownictwo

fizyka albo informatyka

Chemia

fizyka albo chemia

Chemia budowlana

fizyka albo chemia

Ekonomia

geografia albo historia

Elektronika i telekomunikacja

fizyka albo informatyka

Elektrotechnika

fizyka

Energetyka

fizyka

Fizyka techniczna

fizyka albo informatyka

Geodezja i kartografia

fizyka albo informatyka albo geografia

Gospodarka przestrzenna

geografia

Informatyka

fizyka albo informatyka

Inżynieria biomedyczna

fizyka albo chemia albo informatyka

Inżynieria danych

fizyka albo informatyka

Inżynieria materiałowa

fizyka albo chemia

Inżynieria mechaniczno-medyczna

fizyka albo chemia

Inżynieria odzysku surowców i energii fizyka albo chemia albo biologia albo informatyka

Inżynieria środowiska

fizyka albo biologia albo chemia albo informatyka

Matematyka

fizyka albo informatyka

Mechanika i budowa maszyn

fizyka

Mechatronika

fizyka

Nanotechnologia

fizyka albo chemia

Okręty i konstrukcje morskie fizyka

Projektowanie i budowa jachtów

fizyka

Technologia chemiczna

fizyka albo chemia

Technologie Przemysłu 5.0 fizyka albo informatyka albo chemia
Technologie wodorowe i elektromobilność fizyka albo chemia

Transport

fizyka albo informatyka

Transport i logistyka fizyka albo informatyka

Zarządzanie

fizyka albo geografia

Zarządzanie inżynierskie

fizyka albo informatyka

Zarządzanie i inżynieria produkcji

fizyka

Zielone technologie

fizyka albo chemia

Wybierz rodzaj matury:

Matura IB

Dla kandydatów, będących obywatelami polskimi, zdających maturę międzynarodową (IB)

Stara matura

Dla kandydatów, będących obywatelami polskimi, zdających egzamin dojrzałości z wynikami określonymi ocenami w skali od 1 do 6 („stara matura”)

Matura zagraniczna

Dla kandydatów, będących obywatelami polskimi, zdających maturę w innym kraju