Rekrutacja na semestr zimowy 2023/2024 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Wydarzenia

Rekrutacja na semestr zimowy 2023/2024

17 Maj - 10 Lipiec 2023

17.05.2023 r. ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia na rok akademicki 2023/2024 i potrwa do 10.07.2023 r. (studia stacjonarne) oraz do 17.07.2023 r. (studia niestacjonarne)


Pierwszy etap rekrutacji odbywa się elektronicznie:

I. Rejestracja elektroniczna w systemie eRekrutacja

  • wnoszenie opłaty rekrutacyjnej - 85 zł niezależnie od liczby wybranych kierunków
  • samodzielne uzupełnianie konta o wyniki egzaminów maturalnych
  • potwierdzanie danych osobowych poprzez profil zaufany
  • elektroniczne przesyłanie skanu świadectwa dojrzałości
  • elektroniczne przesyłanie skanu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
  • elektroniczne przesyłanie skanów dyplomów z olimpiad i konkursów
  • elektroniczne przesyłanie skanu dyplomów IB
  • elektroniczne przesyłanie skanu innych świadectw wydanych poza polskim systemem edukacji


Szczegółowy harmonogram jest dostępny tutaj.