NF - Nabór | Politechnika Gdańska

Treść strony

NF - Nabór

Dyscyplina: nauki fizyczne

Limit miejsc w ramach rekrutacji standardowej: (w tym max. liczba miejsc dla cudzoziemców): 3 (1)

Kontakt do komisji rekrutacyjnej dla kandydatów:

dr hab. Jan Franz, prof. PG (WFTiMS)


Tu zobaczysz listę potencjalnych promotorów.

Biogram naukowy z ankietą potencjalnego promotora znajduje się w zamieszczonej tabeli, w odnośniku pod imieniem i nazwiskiem.