Pracownicy dostępni są dla doktorantów w godzinach pracy Biura Szkoły

mgr Iwona Tkacz
Specjalista
tel. +48 58 348 65 80
email: iwona.tkacz@pg.edu.pl


mgr Marika Sokół
Specjalista
tel. +48 58 348 65 80
email: marika.sokol@pg.edu.pl


mgr Joanna Kryńska
Samodzielny referent ds. administracyjnych
tel. +48 58 348 65 80
email: joanna.krynska@pg.edu.pl


mgr Rafał Osowiecki
Samodzielny referent ds. administracyjnych
tel. +48 58 348 65 80
email: rafal.osowiecki@pg.edu.pl


mgr Agnieszka Kopańska
Samodzielny referent ds. obsługi administracyjno-finansowej
tel. +48 58 348 65 80
email: agnieszka.kopanska@pg.edu.pl