Pracownicy biura | Politechnika Gdańska

Treść strony

Pracownicy biura

Pracownicy dostępni są dla doktorantów w godzinach pracy Biura Szkoły

mgr Iwona Tkacz
Specjalista
tel. +48 58 348 65 80
email: iwona.tkacz@pg.edu.pl

mgr Anna Sempek
Samodzielny referent ds. obsługi administracyjno-finansowej
tel. +48 58 348 65 80
email: anna.sempek@pg.edu.pl

mgr Marika Sokół
Samodzielny referent ds. administracyjnych
tel. +48 58 348 65 80
email: marika.sokol@pg.edu.pl

mgr Joanna Kryńska
Samodzielny referent ds. administracyjnych
tel. +48 58 348 65 80
email: joanna.krynska@pg.edu.pl

mgr Rafał Osowiecki
Samodzielny referent ds. administracyjnych
tel. +48 58 348 65 80
email: rafal.osowiecki@pg.edu.pl

Kontakt

e-mail: doctoral-school@pg.edu.pl

Biuro Szkoły Doktorskiej, Gmach Główny, pokój 209