Skład Rady Szkoły (obowiązuje od dnia 12.12.2023 r.)


 1. prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski (WETI) – Dyrektor Szkoły, Przewodniczący Rady Szkoły
 2. dr hab. Przemysław Banasik, prof. PG (WZiE) – przedstawiciel dyscyplin: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości
 3. prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński (WCh) – przedstawiciel dyscypliny: nauki chemiczne
 4. dr hab. inż. Piotr Szweda, prof. PG (WCh) - przedstawiciel dyscypliny: inżynieria biomedyczna
 5. prof. dr hab. Anna Perelomova (WFTiMS) – przedstawiciel dyscypliny: nauki fizyczne
 6. prof. dr hab. Joanna Janczewska (WFTiMS) – przedstawiciel dyscypliny: matematyka
 7. prof. dr hab. inż. Robert Jankowski (WILiŚ) – przedstawiciel dyscypliny: inżynieria lądowa, geodezja i transport
 8. dr hab. Małgorzata Dymnicka, prof. PG (WA) – przedstawiciel dyscypliny: architektura i urbanistyka
 9. dr hab. Katarzyna Jankowska, prof. PG (WILiŚ) – przedstawiciel dyscypliny: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
 10. prof. dr hab. inż. Maria Gazda (WFTiMS) – przedstawiciel dyscypliny: inżynieria materiałowa
 11. dr hab. inż. Krzysztof Tesch, prof. PG (WM) – przedstawiciel dyscypliny: inżynieria mechaniczna
 12. dr hab. inż. Robert Bogdanowicz, prof. PG (WETI) – przedstawiciel dyscypliny: automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
 13. dr hab. inż. Marcin Kulawiak, prof. PG (WETI) – przedstawiciel dyscypliny: informatyka techniczna i telekomunikacja
 14. dr hab. inż. Donata Konopacka-Łyskawa, prof. PG (WCh) – przedstawiciel dyscypliny: inżynieria chemiczna
 15. mgr inż. Ewelina Pawelczyk (NCh) – przedstawicielka doktorantów PG
 16. mgr inż. Przemysław Gnatowski (NCh) – przedstawiciel doktorantów PG
 17. mgr inż. arch. Anna Wróblewska (AiU) – przedstawiciel doktorantów PG
 18. dr hab. inż. Maciej Paprota, prof. IBW PAN (Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk) – przedstawiciel dyscypliny: inżynieria lądowa i transport
 19. dr hab. Marcin Lackowski, prof. IMP PAN (Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk) – przedstawiciel dyscypliny: inżynieria mechaniczna