Możliwości finansowania | Politechnika Gdańska

Treść strony

Możliwości finansowania

Kształcenie w Szkole Doktorskiej jest nieodpłatne. Każda osoba przyjęta do szkoły doktorskiej (za wyjątkiem osób ze stopniem doktora) otrzymuje stypendium doktoranckie.

Dodatkowo doktoranci szkoły doktorskiej mogą ubiegać się o:

Doktoranci mogą również skorzystać z wsparcia w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020. Zobacz więcej informacji.

Potencjalny promotor, podpisując "Deklarację Promotora", deklaruje, że zostanie promotorem kandydata oraz zapewni środki finansowe i dostęp do aparatury badawczej w przypadku konieczności prowadzenia prac eksperymentalnych, jeśli kandydat zostanie przyjęty do szkoły.