Kształcenie w Szkole Doktorskiej jest nieodpłatne. Każda osoba przyjęta do szkoły doktorskiej (za wyjątkiem osób ze stopniem doktora) otrzymuje stypendium doktoranckie.

Dodatkowo doktoranci szkoły doktorskiej mogą ubiegać się o:

Potencjalny promotor, podpisując "Oświadczenie ze zgodą potencjalnego promotora (wola sprawowania funkcji promotora dla nowo rekrutowanego kandydata)", deklaruje, że zostanie promotorem kandydata oraz zapewni środki finansowe i dostęp do aparatury badawczej w przypadku konieczności prowadzenia prac eksperymentalnych, jeśli kandydat zostanie przyjęty do szkoły.