Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej prowadzona jest etapowo na drodze konkursu i przedstawia się następująco:

Ogólne informacje dot. rekrutacji

1) Przed rejestracją - wybór potencjalnego promotora.

2) Rejestracja konta w systemie rekrutacyjnym PG.

3) Dokonanie opłaty rekrutacyjnej.

4) Złożenie aplikacji i dokumentów.

5) Ocena formalna i merytoryczna.

6) Rozmowa kwalifikacyjna.

7) Finalizacja rekrutacji.