Przebieg rekrutacji | Politechnika Gdańska

Treść strony

Przebieg rekrutacji

Rekrutacja do szkoły doktorskiej prowadzona jest etapowo na drodze konkursu i przedstawia się następująco:

Przed rejestracją - wybór potencjalnego promotora

Rejestracja konta w systemie rekrutacyjnym PG

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej i przesłanie skanów

Złożenie dokumentów do szkoły doktorskiej

Ocena formalna i merytoryczna

Rozmowa kwalifikacyjna

Finalizacja rekrutacji