Pamiętaj: PROMOTOR jest Twoim wsparciem przez następne 4 lata. Spotykaj się z nim raz w tygodniu (jeśli nie częściej) i informuj go o swoich postępach, omawiaj postępy (i dokumenty wymagane przez szkołę).

W razie pojawiających się wątpliwości - skontaktuj się z promotorem.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z koordynatorem dyscypliny lub, w przypadku sprawy administracyjnej, z Biurem Szkoły Doktorskiej.

UWAGA: Przed wysłaniem zapytania do Biura Szkoły Doktorskiej sprawdź naszą stronę, na której publikujemy informacje na temat bieżących zadań i wydarzeń, w szczególności sekcję Aktualności oraz zakładkę Doktoranci. Znajdziesz tam odpowiedzi na większość swoich zapytań.

Skrzynkę mailową szkoły sprawdzamy codziennie w godzinach pracy biura , tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00, z wyjątkiem świąt. Odpowiedzi staramy się udzielać w przeciągu 1-3 dni, jednak czas ten może się wydłużyć w przypadku konieczności uzyskania dodatkowej opinii lub zgody. Prosimy zatem o cierpliwość i wyrozumiałość.