O naszej szkole | Politechnika Gdańska

Treść strony

O naszej szkole

Harmonogram powstania Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej:
  • 23.10.2018 - powołanie komisji ds. opracowania zasad funkcjonowania szkoły doktorskiej
  • 14.02.2019 - powołanie prof. dr. hab. inż. Michała Mrozowskiego, prof. zw. PG do pełnienia funkcji Pełnomocnika Rektora Politechniki Gdańskiej ds. organizacji szkoły doktorskiej
  • 13.03.2019 - wyrażenie zgody na utworzenie Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, prowadzonej wspólnie z Instytutem Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk i Instytutem Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk
  • 11.04.2019 - powołanie zespołu merytorycznego ds. koordynacji prac związanych utworzeniem, organizacją i uruchomieniem szkoły doktorskiej oraz zespołu roboczego ds. uruchomienia szkoły
  • 18.04.2019 - utworzenie na Politechnice Gdańskiej szkoły doktorskiej
  • do 31.05.2019 - podanie do wiadomości publicznej Programu kształcenia w szkole doktorskiej, przyjętego uchwałą Senatu PG
  • do 31.05.2019 - podanie do wiadomości publicznej Zasady rekrutacji do szkoły doktorskiej, przyjętych uchwałą Senatu PG
  • 10.07.2019 - przyjęcie uchwałą Senatu PG Regulaminu szkoły doktorskiej
  • 1.10.2019 - powołanie dyrektora Szkoły Doktorskiej, jego zastępców i kierownika biura szkoły doktorskiej
  • 15.10.2019 - powołanie członków Rady Szkoły