Welcome Office dla cudzoziemców | Politechnika Gdańska

Treść strony

Welcome Office dla cudzoziemców

Welcome Office to kompleksowe centrum obsługi dla pracowników, gości, doktorantów i studentów z zagranicy oferujące pomoc w zakresie organizacji pobytu na uczelni. Pełni ono również funkcję centrum wsparcia administracyjnego dla wydziałów i jednostek Politechniki Gdańskiej zatrudniających/przyjmujących pracowników i gości z zagranicy oraz przyjmujących studentów obcokrajowców.

Welcome Office funkcjonuje w ramach Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej i ściśle współpracuje z zespołem odpowiedzialnym za rekrutację studentów zagranicznych i przyjazdy pracowników zagranicznych w ramach programu Erasmus+ oraz Einsteinum IDUB.


Do kogo skierowane są usługi Welcome Office?

Pracownicy zagraniczni:
 • zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę
 • zatrudnieni na umowy cywilnoprawne
 • visiting professors oraz post-docs
Goście z zagranicy:
 • zapraszani przez Rektora oraz poszczególne wydziały i jednostki PG
 • chcący nawiązać współpracę z PG
 • uczestniczący w konferencjach międzynarodowych organizowanych przez PG
 • prowadzący badania naukowe na PG
Doktoranci
Studenci:
 • studiujący w pełnym cyklu kształcenia
 • studiujący w wymianie Erasmus+

W czym mogą pomóc pracownicy Welcome Office?

 1. W kwestiach formalnych (legalizacja pobytu, meldunku, ubezpieczenia zdrowotnego, numeru PESEL itp.)
 2. W zakwaterowaniu (w pokojach gościnnych w akademikach PG i nie tylko)
 3. Pomoc w pierwszych dniach pobytu na PG (szkolenia BHP, konto w Moja PG, karta biblioteczna, karta wjazdowa na parking itp.)
 4. W udzielaniu informacji o strukturze organizacyjnej PG i wskazywaniu, w których jednostkach można załatwić sprawy związane z pracą i studiami na uczelni
 5. W organizacji odbioru gości z lotniska, organizacji uroczystej kolacji/lunchu, oprowadzania gości po kampusie PG oraz Trójmieście
 6. W udzielaniu informacji o wydarzeniach kulturalnych, sportowych i innych organizowanych w Trójmieście
 7. W przekazywaniu materiałów i gadżetów promocyjnych dla gości zagranicznych

Odwiedź stronę Welcome Office