Z działaniami oferowanymi dla doktorantów w zakresie projektów realizowanych w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 można zapoznać się na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego. Dodatkowe informacje na temat terminów naboru wniosków o granty, terminów spotkań informacyjnych i szkoleń można znaleźć na stronie Centrum Zarządzania Projektami.

Zachęcamy również do śledzenia strony Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, która ma w swojej ofercie programy wspierające mobilność m.in. doktorantów. Dodatkowo istnieje możliwość wyjazdów w ramach programu Erasmus+ realizowanego na naszej uczelni w Dziale Międzynarodowej Współpracy Akademickiej. W tym przypadku można skorzystać z mobilności na zasadach takich samych jak dla studentów oraz w przypadku osób zatrudnionych na uczelni - również na zasadach obowiązujących pracowników.