Stypendia dla doktorantów | Politechnika Gdańska

Treść strony

Stypendia dla doktorantów

Każda osoba przyjęta do szkoły doktorskiej (za wyjątkiem osób ze stopniem doktora) otrzymuje stypendium doktoranckie.

Dodatkowo doktoranci szkoły doktorskiej mogą ubiegać się o: