Dyrektor
prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski

Zastępca dyrektora ds. kształcenia, jakości, PRK
prof. dr hab. inż. Robert Jankowski

Zastępca dyrektora ds. rozwoju i internacjonalizacji
prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński

Kierownik Biura
mgr Marta Gurczyńska