Losy zawodowe absolwentów | Politechnika Gdańska

Treść strony

Losy zawodowe absolwentów

Badanie losów zawodowych absolwentów Politechniki Gdańskiej

jest jednym z głównych zadań realizowanych w ramach Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia. Celem badania jest poznanie opinii absolwentów Uczelni na temat ukończonych studiów, w tym przydatności wiedzy i umiejętności zdobytych w procesie kształcenia, oraz uzyskanie informacji na temat ich aktualnej sytuacji na rynku pracy, przede wszystkim w zakresie zgodności zatrudnienia z poziomem i specjalnością ukończonych studiów.

Monitorowaniem objęci są absolwenci studiów I i II stopnia, zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, w ciągu 2 lat od ukończenia studiów.

W badaniu stosuje się metodę ilościową, z wykorzystaniem techniki ankietowej. Udzielane odpowiedzi mają charakter poufny, a wyniki badania prezentowane są w postaci zbiorczych zestawień i wniosków o charakterze ogólnym.

Badanie losów zawodowych absolwentów pomaga udoskonalić ofertę dydaktyczną Uczelni oraz dostosować kierunki studiów i programy kształcenia do potrzeb rynku pracy.

W uzupełnieniu do prowadzonych badań dotyczących losów zawodowych absolwentów, Politechnika Gdańska przeprowadziła w 2017 roku badanie opinii przedsiębiorców na temat kompetencji absolwentów Uczelni, którego wyniki mogą stanowić cenne źródło informacji w obszarze skutecznego doboru treści kształcenia pod kątem kompetencji, na które istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy.

  • 2019-08-05

    Szybkie zatrudnienie i dobre zarobki. Wyniki badania losów zawodowych absolwentów PG

    Absolwenci Politechniki Gdańskiej łatwo znajdują pracę i są zadowoleni z wybranej uczelni, a ich wynagrodzenie zalicza się do najwyższych w kraju. Potwierdzają to nie tylko wyniki corocznego badania losów zawodowych osób, które ukończyły studia na PG, ale i zestawienie przygotowane przez firmę Sedlak & Sedlak.   Szóstą oraz siódmą edycję badań przeprowadził Zespół...