Losy zawodowe absolwentów | Politechnika Gdańska

Treść strony

Losy zawodowe absolwentów

Badanie losów zawodowych absolwentów Politechniki Gdańskiej

jest jednym z głównych zadań realizowanych w ramach Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia. Celem badania jest poznanie opinii absolwentów Uczelni na temat ukończonych studiów, w tym przydatności wiedzy i umiejętności zdobytych w procesie kształcenia, oraz uzyskanie informacji na temat ich aktualnej sytuacji na rynku pracy, przede wszystkim w zakresie zgodności zatrudnienia z poziomem i specjalnością ukończonych studiów.

Monitorowaniem objęci są absolwenci studiów I i II stopnia, zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, w ciągu 2 lat od ukończenia studiów.

W badaniu stosuje się metodę ilościową, z wykorzystaniem techniki ankietowej. Udzielane odpowiedzi mają charakter poufny, a wyniki badania prezentowane są w postaci zbiorczych zestawień i wniosków o charakterze ogólnym.

Badanie losów zawodowych absolwentów pomaga udoskonalić ofertę dydaktyczną Uczelni oraz dostosować kierunki studiów i programy kształcenia do potrzeb rynku pracy.

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ROCZNIK 2019 i 2020 (pdf, 2.28MB)

W uzupełnieniu do prowadzonych badań dotyczących losów zawodowych absolwentów, Politechnika Gdańska przeprowadziła w 2017 roku badanie opinii przedsiębiorców na temat kompetencji absolwentów Uczelni, którego wyniki mogą stanowić cenne źródło informacji w obszarze skutecznego doboru treści kształcenia pod kątem kompetencji, na które istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy.

  • 2024-01-24

    Ile zarabiają absolwenci Politechniki Gdańskiej?

    Centrum Analiz Strategicznych Politechniki Gdańskiej na podstawie danych znajdujących się w bazie ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA), przygotowało statystyki zarobków absolwentów PG, którzy ukończyli studia w 2021 roku. Czy wybór Uczelni ma wpływ na przyszłą karierę zawodową i zarobki? Czy wybór...