Mobilność
W ramach realizowanych przez Politechnikę Gdańską programów i projektów mobilnościowych studenci i studentki mają możliwość m.in.:
 • odbycia części swoich studiów za granicą,
 • zdobycia podwójnego dyplomu (dyplomu PG i uczelni zagranicznej), 
 • odbycia praktyk za granicą,
 • udziału w szkołach letnich i zimowych oraz kursach organizowanych na zagranicznych uczelniach,
 • współpracy z kolegami i koleżanki z uczelni zagranicznych przy różnego typu projektach. 

  Korzyści płynące z mobilności:
  • możliwość zwiększenia elastyczności studiów – na innych uczelniach student może realizować przedmioty niedostępne na uczelni macierzystej,
  • zwiększenie szans na rynku pracy,
  • rozwój umiejętności komunikacji w języku obcym,
  • rozwój umiejętności pracy w innym kulturowo środowisku absolwentów,
  • poznanie innych kultur i możliwość odbycia ciekawych podróży,
  • samodoskonalenie,
  • nowe przyjaźnie i znajomości.

  Więcej informacji na temat programów mobilnościowych można uzyskać:
  • w Dziale Współpracy Międzynarodowej (program Erasmus+, oferty w ramach ENHANCE Alliance, CESAER i inne), 
  • na poszczególnych wydziałach (program Erasmus+, podwójny dyplom).