Mobilność międzynarodowa | Politechnika Gdańska

Treść strony

Mobilność międzynarodowa

Mobilność
W ramach realizowanych przez Politechnikę Gdańską programów i projektów mobilnościowych studenci i studentki mają możliwość m.in.:
 • odbycia części swoich studiów za granicą,
 • odbycia praktyk za granicą,
 • wyjazdów do szkół letnich/zimowych za granicę,
 • udziału w konkursach międzynarodowych (połączonych z wyjazdami zagranicznymi). 

  Korzyści płynące z mobilności:
  • możliwość zwiększenia elastyczności studiów – na innych uczelniach student może realizować przedmioty niedostępne na uczelni macierzystej,
  • zwiększenie szans na rynku pracy,
  • rozwój umiejętności komunikacji w języku obcym,
  • rozwój umiejętności pracy w innym kulturowo środowisku absolwentów,
  • poznanie innych kultur i możliwość odbycia ciekawych podróży,
  • samodoskonalenie,
  • nowe przyjaźnie i znajomości.