Advanced Materials Center

Konkursy o finansowanie badań  Programy Uczelni Badawczej

Politechnika Gdańska realizuje szereg programów w perspektywie strategii Inicjatywy Doskonałości Uczelni Badawczej (IDUB). Ponadto pracownicy korzystają z ofert finansowania badań naukowych i prac rozwojowych przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundację na Rzecz Nauki Polskiej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, i in. Ścieżki proceduralne pisania wniosków o dofinansowanie prowadzone są przez Dział Projektów, który wspiera kadrę naukową w obszarach projektów międzynarodowych i krajowych o różnych źródłach finansowania.

Realizowane projekty

Fundusze strukturalne

Krajowe programy badawcze

Międzynarodowe programy badawcze

Inne programy