Wydział Mechaniczny

Współpraca naukowo-przemysłowa 

Politechnika Gdańska jako największa wyższa uczelnia techniczna w regionie, wyznacza trendy i kierunki rozwoju badań zorientowanych na wyzwania współczesnej nauki i gospodarki. Wyniki badań prowadzonych na Politechnice mają zastosowanie w przemyśle i przyczyniają się do poprawy poziomu życia, odpowiadając zarówno na potrzeby indywidualne, jak i społeczne. Przykładowe inicjatywy w tym zakresie:

NovaPUR ARGEVIDE AssisTech

Politechnika Gdańska jest również członkiem konsorcjów badawczych, które łączą potencjał wybitnych naukowców z różnych uczelni i innych instytucji naukowych z działalnością przedsiębiorców, którzy chcą wdrażać nowe technologie. Przykładem może być INTERIZON - Polski Custer ICT, który zrzesza podmioty 13 sektorów gospodarki. Zdecydowana większość to firmy informatyczne, telekomunikacyjne i elektroniczne, ale jest też szereg firm szkoleniowych oraz jednostek edukacyjnych i naukowych - szkół, uczelni i instytutów badawczych. Zgodnie z misją INTERIZONU, klaster tworzy ekosystem innowacji dla rozwoju przedsiębiorstw z branży ICT oraz dla realizacji wspólnych celów członków klastra.

Kolejnym tego typu przedsięwzięciem jest projekt Polskiego Konsorcjum Synchrotronu, które skupia 36 uczelni i instytutów badawczych zainteresowanych prowadzeniem badań z wykorzystaniem synchrotronu SOLARIS. Konsorcjum powstało w 2008 roku. Jego pierwszym celem była budowa polskiego źródła światła synchrotronowego. Obecnie członkowie Konsorcjum wspierają wysiłki zmierzające do pozyskania środków na rozwój SOLARIS - Krajowego Centrum Promieniowania Synchotronowego oraz uczestniczą w podejmowaniu decyzji o kierunku badań naukowych prowadzonych w Centrum SOLARIS.