Rankingi międzynarodowe

Academic Ranking of World Universities

wśród 1000 najlepszych uczelni

QS World University Rankings 2023

wśród 900 najlepszych uczelni

Times Higher Education Impact Rankings 2023

lider w 11 obszarach

Rankingi krajowe

Rankingu Uczelni Wyższych Perspektywy 2022

3. miejsce wśród uczelni technicznych

Konkurs MNiSW "Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza"

2. miejsce w konkursie MNiSW

Ranking MEiN najchętniej wybieranych uczelni publicznych w kraju 2023/20241

1. miejsce wśród najchętniej wybieranych uczelni

Kształcenie i edukacja

Wydziały

8 wydziałów

Kierunki studiów

40 kierunków I i II stopnia

Dyscypliny naukowe

14 dyscyplin naukowych

Nauczyciele akademiccy

blisko 1300 nauczycieli akademickich

Studenci

blisko 15 tys. studentów

Studenci zagraniczni

studenci z ponad 60 krajów

Koła naukowe i organizacje studenckie

98 kół naukowych i organizacji studenckich

Sekcje sportowe

27 sekcji sportowych

Infrastruktura

Powierzchnia kampusu

80 ha powierzchni kampusu

Domy Studenckie

2545 miejsc w akademikach

Laboratoria

276 laboratoriów

* Prezentowane dane dotyczą roku akademickiego 2022/2023 oraz 2023/2024