Ludzie PG | Politechnika Gdańska

Treść strony

Ludzie PG

Widok na bramę oraz Gmach Główny PG

Społeczność Politechniki Gdańskiej tworzą ludzie. Od chwili powstania Uczelni przez jej mury przewinęło się wiele pokoleń pracowników, studentów i absolwentów. Przez ponad sto lat istnienia Politechniką kierowało wielu doświadczonych inżynierów, sprawujących funkcje rektorów i dziekanów. Ludzie PG to również grono doktorów honoris causa oraz poczet profesorów emeritus i honorowych profesorów emeritus. To zasłużone dla Uczelni Osobowości PG i osoby uhonorowane wpisem do Złotej Księgi PG. Z ich historii płynie mądrość, która pozwoli sprostać wyzwaniom przyszłości.