PGPomaga | Politechnika Gdańska

PGPomaga

PG_Pomaga

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wyjątkowy czas wymaga podejmowania wyjątkowych działań! Politechnika Gdańska, mają status Uczelni Badawczej, w tym trudnym dla przedsiębiorców czasie oferuje usługi badawcze, szkoleniowe oraz konsultacyjne.

Zapraszamy do skorzystania z dedykowanych usług dla biznesu oraz otwartych kursów i webinariów.