Akcje pomocowe, zbiórki charytatywne, działalność na rzecz społeczności lokalnej