Rady dyscyplin/dziedzin naukowych | Politechnika Gdańska

Treść strony

Rady dyscyplin/dziedzin naukowych

Plan rozwoju uczelni zaprojektowany jest przez pryzmat wiodących dyscyplin naukowych, które zawarto w tzw. Priorytetowych Obszarach Badawczych (POB): POB1: inżynieria materiałowa, POB2: ochrona środowiska, ekoenergetyka i ekobudownictwo, POB3: technologie elektroniczne, mechatroniczne i informacyjne (ICT),POB4: technologie medyczne, biotechnologia. Intensyfikacja badań naukowych i wsparcie aktywności naukowców w wiodących obszarach badawczych, to klucz do uzyskania przez Politechnikę Gdańską statusu uczelni badawczej.

Dyscypliny_2

Określenie wiodących dyscyplin naukowych powiązane było ze zmianami organizacyjnymi. Na uczelni funkcjonuje 10 Rad dyscyplin naukowych oraz 2 Rady dziedzin naukowych (nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk społecznych). Do najważniejszych zadań Rad należy prowadzenie postępowań w sprawie nadania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego, nadzór merytoryczny nad szkołami doktorskimi oraz określanie kierunków i definiowanie strategii badań naukowych w ramach dziedziny/dyscypliny.

Dyscypliny na PG