Sukcesy, osiągnięcia, nagrody | Politechnika Gdańska

Treść strony

Sukcesy, osiągnięcia, nagrody

 • 2021-07-16

  Dr inż. Beata Zima oraz dr inż. Tomasz Majchrzak z nagrodą Gdańskiego Towarzystwa Naukowego

  Dr inż. Beata Zima z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz dr inż. Tomasz Majchrzak z Wydziału Chemicznego otrzymali nagrody naukowe Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska za wybitne osiągnięcia naukowe. Corocznie, Prezydent Miasta Gdańska oraz Gdańskie Towarzystwo Naukowe przyznają pięć równorzędnych nagród młodym naukowcom, do 35 roku...

 • 2021-07-08

  Stypendium MEiN dla młodego naukowca z Wydziału Chemicznego PG

  Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało o przyznaniu stypendiów wybitnym, młodym naukowcom. Stypendia ministra edukacji i nauki przyznawane są młodym naukowcom prowadzącym innowacyjne badania naukowe o wysokiej jakości oraz posiadającym imponujące osiągnięcia naukowe o wysokim prestiżu i międzynarodowym wydźwięku. Laureaci będą otrzymywać stypendium w wysokości 5 390 zł...

 • 2021-06-08

  Wyróżnienie PAN dla młodych naukowców za najlepszą pracę twórczą opublikowaną w 2020 r.

  Z wielką przyjemnością informujemy, iż mgr inż. Joanna Pilch, realizująca swoją pracę doktorską w Katedrze Technologii Leków i Biochemii (promotor pani dr hab. Ewa Augustin), otrzymała Wyróżnienie w zakresie nauk biologicznych i rolniczych w tegorocznym konkursie Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców za najlepszą pracę twórczą opublikowaną w 2020...

 • 2021-05-20

  Nagroda im. Prof. Jerzego I. Skowrońskiego dla mgr inż. Zuzanny Zarach

  Pani mgr inż. Zuzanna Zarach uzyskała pierwszą nagrodę za pracę magisterską pt. "Materiały elektrodowe do foto-superkondensatorów" w konkursie im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego na najlepszą pracę dyplomową z zakresu elektrotechnologii i techniki wysokich napięć organizowanym przez Polski Komitet Materiałów Elektrotechnicznych Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP)....