XII Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego

Data rozpoczęcia2017-09-04
Data zakończenia2017-09-07
Lokalizacja

Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Organizator

Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej

Kontakt

email: ksups17@mif.pg.gda.pl

Strona WWWhttp://ksups17.mif.pg.gda.pl/

VIII Krajowa Konferencja Naukowa INFOBAZY 2017 – Bazy Danych dla Nauki – dane, wiedza, e-usługi

Data rozpoczęcia2017-09-11
Data zakończenia2017-09-13
Lokalizacja

Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz gmach B

Organizator

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG Instytut Oceanologii PAN

Kontakt

infobazy@task.gda.pl

Strona WWWhttps://infobazy.gda.pl/

XVIII Krajowa Konferencja Nadprzewodnictwa

Data rozpoczęcia2017-10-08
Data zakończenia2017-10-13
Lokalizacja

Krynica Morska, Hotel Continental

Organizator

Katedra Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG

Kontakt

e-mail: kkn18@mif.pg.gda.pl

Strona WWWhttp://www.kkn18.mif.pg.gda.pl/