Wyświetlanym spisem konferencji zarządza Dział Spraw Naukowych.
Sprawy dotyczące aktualizacji informacji lub dodania konferencji do spisu należy kierować do wspomnianego działu.

XLV Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu Polskiej Akademii Nauk „Żywność w strategii Zielonego Ładu”

Start date2021-07-01
End date2021-07-02
Place

Gdańsk, Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

Organizer

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Technologii i Biotechnologii Żywności, Komitet Nauk o Żywności i Żywieniu PAN, Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności

Contact

Biuro konferencji:

Katedra Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności

Wydział Chemiczny

Politechnika Gdańska

ul. Narutowicza 11/12

80-233 Gdańsk

tel. 58 347 26 56, 58 347 13 95

kom. 504 024 607

Websitehttps://chem.pg.edu.pl/xlv-sesja-naukowa-knoziz-pan/strona-glowna