Join the network | Politechnika Gdańska

Treść strony

Join the network

Biuro Karier Politechniki Gdańskiej, w okresie: 01.05.2019 - 31.03.2021, zrealizowało projekt International Alumni – Join the network. Działania wspierające nawiązanie współpracy z absolwentami zagranicznymi Politechniki Gdańskiej, który był finansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Wysokość dofinansowania: 32 604 zł.

International students at GUT

Celem projektu było tworzenie społeczności absolwentów zagranicznych uczelni oraz zbudowanie systemu wspierania i rozwijania ich aktywności na polu biznesowym, akademickim, kulturalnym, społecznym i towarzyskim. Projekt miał również zapoczątkować działania w zakresie długofalowego budowania marki i promocji uczelni za granicą.

W ramach projektu realizowane były następujące działania:

- badanie ankietowe wśród zagranicznych absolwentów służące budowaniu trwałych, wzajemnych relacji Uczelnia – Absolwenci zagraniczni i nawiązania obustronnej współpracy; celem badania było pozyskanie opinii o czasie studiów oraz informacji o sytuacji absolwentów zagranicznych na rynku pracy;

-  rozbudowanie Elektronicznej Księgi Absolwentów (narzędzie do kontaktów z/ między absolwentami) i dostosowanie jej do potrzeb absolwentów zagranicznych, w tym m.in. obsługa portalu w języku angielskim, wprowadzenie czatu wewnętrznego dla zarejestrowanych użytkowników, możliwość zamieszczania postów;

- opracowanie i wydanie przewodnika dla studentów zagranicznych, którego celem było wsparcie zagranicznych studentów w ich adaptacji w Polsce, na uczelni oraz poruszaniu się po urzędach, instytucjach i załatwianiu spraw związanych ze studiami czy podjęciem pracy; Przewodnik został  opracowany we współpracy z absolwentami zagranicznymi m.in. w oparciu o informacje uzyskane od absolwentów w trakcie badania ankietowego.

Serdecznie zapraszamy zagranicznych absolwentów naszej Uczelni, którzy pragną rozwijać swoją aktywność we współpracy z Politechniką Gdańską o kontakt telefoniczny z Biurem Karier pod numerem: 58/ 347 28 84 lub drogą mailową: biuro.karier@pg.edu.pl.