Kompetencje informacyjne II-go stopnia | Politechnika Gdańska

Treść strony

Kompetencje informacyjne II-go stopnia

Uwaga! Dotyczy wyłącznie roku akademickiego 2022/2023.

Kurs Kompetencje informacyjne II-go stopnia jest obowiązkowy dla wszystkich studentów studiów magisterskich. Jego zadaniem jest przygotowanie studentów do samodzielnego wyszukiwania informacji na zadany temat poprzez odpowiednie dobranie źródeł, słów kluczowych oraz zastosowanie odpowiedniej strategii wyszukiwania. Celem kursu jest również przekazanie studentom wiedzy na temat korzystania ze znalezionych materiałów z poszanowaniem przepisów prawa autorskiego oraz prawidłowego ich cytowania w pracach dyplomowych.

Na kurs składają się cztery działy:
  1. Elementy procesu badawczego
  2. Strategia wyszukiwania informacji
  3. Źródła informacji w Bibliotece Politechniki Gdańskiej
  4. Wykorzystanie zgromadzonych informacji w pracy dyplomowej
Warunkiem zaliczenia szkolenia i uzyskania wpisu do indeksu jest:
  • zapoznanie się z informacjami zawartymi w kursie elektronicznym
  • prawidłowe rozwiązanie testu online (uzyskanie min. 80% poprawnych odpowiedzi)

Przejdź do e-kursu