Prace doktorskie | Politechnika Gdańska

Treść strony

Prace doktorskie

Prace doktorskie przed obroną

Informacje o obecnie prowadzonych na Politechnice Gdańskiej postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Gdańskiej.

Dodatkowo, co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony, rozprawy doktorskie w wersji papierowej są udostępniane w Archiwum norm.

Wykaz rozpraw doktorskich dostępnych w Archiwum norm.

Prace doktorskie po obronie

Wersje papierowe prac doktorskich dostępne są na miejscu w Czytelni Głównej. W celu skorzystania z rozprawy należy zamówić ją u dyżurującego bibliotekarza, podając sygnaturę zamieszczoną w katalogu online Biblioteki PG.

Wersje elektroniczne rozpraw doktorskich, na podstawie oświadczenia doktoranta (Załączniki nr 2/1 i 2/2 do Zarządzeń Rektora PG nr 30/2022 z 14 kwietnia 2022 r. i nr 5/2015 z 10 lutego 2015 r.), dostępne są w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej (obronione w latach 2007-2016) oraz na platformie MOST Wiedzy (obronione od 2017).

Dodatkowo każdy autor ma możliwość samodzielnej publikacji rozprawy doktorskiej w Repozytorium Open Access MOST Wiedzy poprzez portal Moja PG lub bezpośrednio na platformie MOST Wiedzy. W przypadku rejestracji poprzez Moja PG publikacja po zatwierdzeniu zostanie automatycznie wyeksportowana do repozytorium.

Wycofanie wersji elektronicznej rozprawy doktorskiej z repozytorium

 
W przypadku zmiany decyzji, zawartej w oświadczeniu doktoranta (Załączniki nr 2/1 i 2/2 do Zarządzenia Rektora PG nr 30/2022 z 14 kwietnia 2022 r. lub Załączniki nr 2/1 i 2/2 do Zarządzenia Rektora PG nr 5/2015 z 10 lutego 2015 r.), dotyczącej udostępniania treści rozprawy doktorskiej w otwartym repozytorium instytucjonalnym Politechniki Gdańskiej istnieje możliwość wycofania pełnego tekstu.

W celu usunięcia pełnego tekstu należy przekazać deklarację dot. zmiany decyzji Sekcji Informacji Naukowo-Technicznej. Deklaracja powinna być zawarta na piśmie i przekazana w formie elektronicznej lub osobiście w formie papierowej. W deklaracji powinna się znaleźć informacja o chęci wycofania pliku zawierającego pełen tekst rozprawy doktorskiej z otwartego repozytorium Politechniki Gdańskiej, tytuł rozprawy, imię i nazwisko autora oraz podpis i datę (w przypadku dostarczenia papierowej wersji deklaracji).
Przykładowa treść deklaracji

Inne serwisy umożliwiające dostęp do pełnych tekstów prac dyplomowych:
  • NDLTD - Networked Digital Library of Theses and Dissertations (zasięg międzynarodowy)
  • OATD - Open Access Theses and Dissertations (zasięg międzynarodowy)
  • DART-Europe - E-theses Portal (Europa)
  • EBSCO Open Dissertations (Stany Zjednoczone)
  • EThOS - e-theses online service (Wielka Brytania)
  • UBIRA eTheses - University of Birmingham eTheses Repository