Wydawcy posiadający w swojej ofercie wiele czasopism z różnych dyscyplin naukowych tworzą narzędzia, dzięki którym autorzy mający już przygotowaną publikację (a przynajmniej tytuł i abstrakt) mogą szybko znaleźć odpowiednie czasopisma, do których mogliby przesłać manuskrypt. Takie wyszukiwarki są często o wiele skuteczniejsze niż szukanie w obrębie kolekcji tematycznych.

Decyzję o tym, w jakim czasopiśmie opublikujemy nasz artykuł powinniśmy podjąć jeszcze przed jego stworzeniem. Dla redaktorów czasopism naukowych nie liczy się jedynie zgodność manuskryptu z zagadnieniami podejmowanymi w periodyku. Każde czasopismo ma charakterystyczny "styl" publikowanych artykułów m.in. strukturę, sposób prezentacji wyników, kontekst i skale w jakich przedstawiane są wnioski. Nie wszystkie elementy decydujące o charakterze publikowanych treści można znaleźć we wskazówkach dla autorów. Dlatego istotne jest, aby po wstępnym wyborze tytułu, czy to samodzielnym czy to z pomocą wyszukiwarek, zapoznać się z publikowanymi tam treściami i odpowiednio zaplanować dostosowanie naszego manuskryptu.

Kolejną istotną kwestią, którą należy mieć na uwadze, to to, czy wybrane czasopismo spełni wymogi stawiane przez tych, którzy sfinansowali nasze badania i umożliwili powstanie artykułu. Innymi słowy, czy nasza publikacja będzie mogła zostać umieszczona w raportach z realizacji projektów, czy jest zgodna z regulacjami Uczelni, naszej jednostki itd. Najważniejsze, to aby pamiętać o:

  • wymaganych licencjach, na jakich powinna ukazać się publikacja i upewnieniu się, że nasze czasopismo takowe zapewnia,
  • finansowaniu niezbędnym w przypadku publikacji w modelu Open Access,
  • wskaźnikach bibliometrycznych oraz punktacji ministerialnej, która liczy się nie tylko podczas ewaluacji działalności naukowej ale również przy nagrodach i premiach, czy też okresowej ocenie pracownika.