Obecne zasady wypożyczania zbiorów:
 1) książki z Magazynu Biblioteki:
     okres wypożyczenia - 60 dni, prolongata (wielokrotna) - 30 dni
 2) książki z Holu Biblioteki:
     okres wypożyczenia - 60 dni, prolongata (wielokrotna) - 14 dni
 3) wypożyczenia krótkoterminowe z filii:
     okres wypożyczenia - 14 dni, prolongata (jednorazowa) - 14 dni
 
Student może mieć wypożyczonych na swoim koncie maksymalnie 15 książek.
Pozostałe zasady znajdują się w regulaminie.

Zarządzenia i pisma okólne
Regulaminy obowiązujące w Bibliotece Uczelnianej Politechniki Gdańskiej
Cenniki obowiązujące w Bibliotece Uczelnianej Politechniki Gdańskiej
Konto do wpłat za nieterminowy zwrot książek oraz kaucji:
  • Numer konta: 41 1090 1098 0000 0000 0901 5569
  • Odbiorca: Biblioteka Główna PG
  • Tytuł przelewu: Opłata za nieterminowy zwrot książek, imię i nazwisko czytelnika
    / Kaucja za wypożyczenia, imię i nazwisko czytelnika

Prosimy o przesłanie wygenerowanego przez bank potwierdzenia przelewu na adres: czytelnia.bpg@pg.edu.pl

Prosimy zwrócić wszystkie książki przed dokonaniem przelewu tytułem "opłata za nieterminowy zwrot książek". W szczególnych przypadkach, możliwa jest prolongata terminu zwrotu za pośrednictwem bibliotekarza. W razie wątpliwości co do wysokości naliczonej kwoty, prosimy o kontakt z Biblioteką +48 58 347 15 00 lub czytelnia.bpg@pg.edu.pl