Biblioteka Politechniki Gdańskiej oferuje szkolenia i konsultacje z zakresu kompetencji informacyjnych oraz komunikacji naukowej dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych. Wszystkie szkolenia są bezpłatne i odbywają się w sali multimedialnej w Bibliotece w Gmachu Głównym po wcześniejszej rezerwacji terminu w Sekcji Informacji Naukowo-Technicznej.

Oferta szkoleń:
 
 • jak i gdzie publikować? Strategia wyboru czasopisma (punktacja MNiSW, indeksacja czasopism, Impact Factor czasopisma ect.)
 • cytowania i Index Hirscha w różnych bazach bibliometrycznych
 • przygotowanie artykułu pod publikację oraz umieszczenie go na stronie autorskiej lub/i w repozytorium naukowym
 • elementy prawa autorskiego dla naukowców
 • Open Access jako model publikacji
 • Open Research Data
 • nowe mierniki czasopism (np. altmetrics)
 • promocja dorobku naukowego w sieci
 • rozwijanie warsztatu z zakresu prac naukowo badawczych - narzędzia i serwisy dla naukowców
 • menadżer bibligrafii - Mendeley
 • wyszukiwanie informacji w specjalistycznych bazach danych

Termin: do uzgodnienia z Sekcją Informacji Naukowo-Technicznej
Kontakt: magdalena.szuflita@pg.edu.pl
Uwagi: tematy szkoleń można ze sobą łączyć

 
 • InCites i SciVal
 • Journal Impact Factor i CiteScore
 • Eigener Factor i SCImago Journal Rank
 • Category Normalized Citation Impact i SNIP
 • JIF Quartile i CiteScore Rank

Termin: do uzgodnienia z Sekcją Informacji Naukowo-Technicznej
Kontakt: open-data@pg.edu.pl

 
 • najważniejsze e-źródła dostępne w Bibliotece PG
 • zasadami korzystania z zasobów elektronicznych
 • kompleksowe przeszukiwanie baz danych, katalogów elektronicznych, e-booków i e-czasopism za pomocą multiwyszukiwarki

Termin: do uzgodnienia z Sekcją Informacji Naukowo-Technicznej
Kontakt: open-data@pg.edu.pl

 
 • omówienie dokumentu "Polityka Narodowego Centrum Nauki dotycząca otwartego dostępu do publikacji"
 • ścieżki otwartego dostępu w polityce NCN, ze szczególnym uwzględnieniem udostępniania manuskryptu w repozytorium
 • raportowanie publikacji przedstawiających wyniki badań będących efektem realizacji projektów badawczych

Termin: do uzgodnienia z Sekcją Informacji Naukowo-Technicznej
Kontakt: open-access@pg.edu.pl

 
 • wyszukiwania informacji normalizacyjnej na bazie zasobów Biblioteki PG
 • normy polskie w innych zasobach elektronicznych

Termin: do uzgodnienia z Sekcją Informacji Naukowo-Technicznej
Kontakt: normy.bpg@pg.edu.pl

 
 • plan zarządzania danymi na podstawie wytycznych NCN
 • otwarte dane badawcze (metadane, udostępnianie)
 • repozytoria danych badawczych
 • otwarte dane budowane w publikacjach naukowych

Termin: sprawdź nadchodzące szkolenia na stronie CKON
Kontakt: open-data@pg.edu.pl