Promocja w pracy naukowca | Politechnika Gdańska

Treść strony

Promocja w pracy naukowca

Upowszechnienie efektów konkretnej pracy naukowej

Promocja publikacji każdego badacza ma na celu (m.in.):

  • wyniki badań, którymi warto podzielić się ze środowiskiem naukowym
  • docieranie do wielu odbiorców (zwiększanie widoczności badań)
  • zwiększanie postępu naukowego w danej dziedzinie
  • zwiększanie prestiżu jednostki badawczej
  • powiększanie dorobku naukowego i doskonalenie umiejętności z każdą kolejną publikacją
  • lepszą opinię w środowisku naukowym
  • zwiększanie szans na awans zawodowy i/lub grant (na badania)
Budowanie wizerunku w sieci

W celu promowania i upowszechniania wyników badań, nawiązywania relacji z innymi ekspertami i bycia na bieżąco z tym, co robią inni - naukowcy najczęściej korzystają z blogów naukowych, specjalistycznych wyszukiwarek publikacji naukowych (np. Google Scholar Citations) i portali społecznościowych (np. Web of Science Researcher Profile, ResearchGate, Academia.edu, X).