Konto biblioteczne

Wszyscy studenci (w tym podyplomowi), doktoranci oraz pracownicy Politechniki Gdańskiej mają automatycznie założone konta biblioteczne. Dane do logowania się do konta bibliotecznego są tożsame z danymi do Mojej PG.

Studenci, doktoranci i pracownicy mogą również korzystać ze zbiorów bibliotek Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, wykorzystując swoje konto biblioteczne PG. Wystarczy jedynie aktywować konto w danej bibliotece, które automatycznie zostanie połączone z kontem bibliotecznym PG.

Instrukcja aktywacji konta FarU
 

• Samodzielnie:

 1. Zaloguj się do katalogu online Biblioteki PG używając danych Konta Politechniki Gdańskiej (Centralny Punkt Logowania Politechniki Gdańskiej).
 2. Odszukaj wybraną książkę zaznaczając obszar wyszukiwania: "Biblioteki FarU (BPG, UG, GUMed)".
 3. Przy wyszukiwanym tytule wybierz Bibliotekę Uniwersytetu Gdańskiego lub Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
 4. Po wybraniu odpowiedniej biblioteki pojawi się przycisk, w który kliknij: "Chcesz zamówić – aktywuj konto w tej bibliotece".
 5. Konto jest już aktywne!

• W danej bibliotece:

 1. Zabierz ze sobą ważną elektroniczną legitymację PG lub kartę biblioteczną PG – na jej podstawie pracownik biblioteki będzie mógł aktywować konto.

Pamiętaj, że czytelnicy wypożyczający książki z bibliotek FarU zobowiązani są do przestrzegania regulaminu udostępniania danej biblioteki.

Pozostali użytkownicy mogą założyć konto biblioteczne zgodnie z Regulaminem.

Instrukcja założenia konta kaucyjnego
 

Osoby niezwiązane z uczelnią mogą założyć w Bibliotece PG konto kaucyjne. Aby założyć konto kaucyjne, należy zgłosić się do Wypożyczalni w Bibliotece Głównej z dokumentem tożsamości. Konto zostanie założone na miejscu i aktywowane w momencie dokonania za nie płatności. Opłata wynosi 100 zł i umożliwia wypożyczanie 2 książek. Płatności można dokonać gotówką lub kartą na miejscu bądź przelewem. Po dokonaniu przelewu należy wysłać potwierdzenie wygenerowane przez bank na adres: czytelnia.bpg@pg.edu.pl. Dane do przelewu znajdują się u dołu strony Regulaminy.

Szczegółowe wytyczne związane z limitami i zasadami korzystania z zasobów bibliotecznych dla danych użytkowników dostępne są na stronie Regulaminy.

 


Podstawowe zasady korzystania ze zbiorów:
Wypożyczenia
 

W celu wypożyczania książek należy posiadać aktywne konto biblioteczne. Sposób wypożyczania książek zależy od ich lokalizacji:

 1. Książki z lokalizacją "Biblioteka PG Gmach Główny – Magazyn" należy zamawiać poprzez katalog online. Po zalogowaniu się na swoje konto biblioteczne należy zamówić interesujący nas tytuł, wskazując jako miejsce odbioru Wypożyczalnię lub Książkomat. Książkę można odebrać po otrzymaniu powiadomienia na przypisany do konta bibliotecznego adres e-mail. Informacja o gotowym do odbioru zamówieniu znajdzie się również w koncie czytelnika w zakładce "Zamówienia". Do odbioru, zarówno w Wypożyczalni, jak i w Książkomacie, potrzebna jest legitymacja studencka. Książka zamówiona do Wypożyczalni czeka na odbiór 5 dni, natomiast książka zamówiona do Książkomatu czeka na odbiór 48 godzin. Do egzemplarzy magazynowych, które w danym momencie są wypożyczone można ustawić się w kolejkę.
 2. Książki z lokalizacją "Biblioteka PG Gmach Główny – Hol" odnajdujemy samodzielnie na półce i wypożyczamy za pomocą urządzenia samoobsługowego (selfchecka).
 3. Książki z lokalizacjami filii odnajdujemy samodzielnie na półce w danej filii i wypożyczamy u obsługi. Jeśli książka znajduje się w magazynie filii, należy poprosić obsługę o wypożyczenie książki. W "Filii Biblioteki PG: Chemia, Fizyka i Matematyka" książki można również wypożyczać za pomocą urządzenia samoobsługowego (selfchecka).
 4. Na zbiory z lokalizacją "Magazyn Składowy" składają się wydawnictwa ciągłe. Zamówienia na artykuły z tych zbiorów należy złożyć na adres: nano.bpg@pg.edu.pl. Artykuły przekazywane są użytkownikowi drogą mailową do wykorzystania w zakresie dozwolonego użytku własnego. Czas oczekiwania na zrealizowania zamówienia może wynosić do 3 dni roboczych.

Liczba książek oraz czas, na jaki można je wypożyczać określony jest regulaminem udostępniania.

Książki należy oddać w terminie lub prolongować online na kolejny okres samodzielnie bądź kontaktując się z Biblioteką PG. Niedotrzymanie terminu zwrotu skutkuje naliczeniem opłaty zgodnie z cennikiem usług i opłat bibliotecznych oraz zablokowaniem konta użytkownika.

Zwroty
 

Książki należy zwracać w miejscu, z którego się je wypożyczyło.

 1. Książki z lokalizacji "Biblioteka PG Gmach Główny – Magazyn" oraz "Biblioteka PG Gmach Główny – Hol" należy zwracać w Holu za pomocą urządzenia samoobsługowego (selfchecka) lub za pomocą wrzutni znajdującej się po lewej stronie wejścia do Biblioteki Głównej, poprzez którą można zwracać książki także poza godzinami otwarcia biblioteki.
 2. Książki z lokalizacji filii należy zwracać u obsługi danej filii. W "Filii Biblioteki PG: Chemia, Fizyka i Matematyka" książki można również zwracać za pomocą urządzenia samoobsługowego (selfchecka).
Korzystanie z e-zasobów
 

Biblioteka PG zapewnia dostęp do elektronicznych książek, czasopism oraz baz danych. Użytkownikiem są wszyscy studenci, doktoranci i pracownicy Politechniki Gdańskiej. W zakładce "E-zasoby" znajdują się szczegółowe informacje na temat dostępnych zasobów elektronicznych.

Komputery i Internet bezprzewodowy
 
Stanowiska komputerowe

Biblioteka PG udostępnia użytkownikom stanowiska komputerowe. Po zalogowaniu się do komputera za pomocą danych do Mojej PG, można z nich uzyskać dostęp do:

 • katalogu bibliotecznego,
 • zbiorów elektronicznych poprzez katalog oraz zakładkę "E-zasoby" na stronie Biblioteki PG,
 • ogólnego dostępu do stron www.
Internet bezprzewodowy

Dostęp do Internetu bezprzewodowego z komputerów osobistych możliwy jest na terenie kampusu PG poprzez usługę Eduroam – wymaga ona aktywnego konta w portalu Moja PG (dostęp możliwy jest za pomocą tych samych danych do logowania, jak do portalu Moja PG). Instrukcja podłączania urządzeń z systemem:

W razie problemów z podłączeniem się do sieci, prosimy kontaktować się z Helpdeskiem CUI.

 


Filmiki instruktażowe

Zachęcamy do zapoznania się z filmikami instruktażowymi, które pomogą w poruszaniu się po katalogu bibliotecznym.

1. Logowanie się do konta bibliotecznego
 

Dowiedz się, jak poprawnie zalogować się do swojego konta bibliotecznego.

2. Wyszukiwanie zasobów w katalogu Primo
 

Dowiedz się, jak odnaleźć wybrane publikacje w szybki i łatwy sposób, przeszukując zbiory Biblioteki PG.

3. Zamawianie i wypożyczanie książek
 

Dowiedz się, jak wypożyczyć książki w zależności od ich lokalizacji w Bibliotece PG.

4. Inne operacje na koncie bibliotecznym
 

Zapoznaj się z profilem użytkownika i dowiedz się, jakie operacje można wykonać za pomocą konta bibliotecznego, np. jak prolongować wypożyczone książki.

5. Zasoby elektroniczne w BPG
 

Poznaj podstawy wyszukiwania i uzyskiwania dostępu do materiałów elektronicznych.