Pomorska Biblioteka Cyfrowa | Politechnika Gdańska

Treść strony

Pomorska Biblioteka Cyfrowa

PBC jest projektem realizowanym przez instytucje nauki i kultury z regionu Pomorza. Budowę Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej rozpoczęto w roku 2009, kiedy to Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2: Społeczeństwo wiedzy, Działanie 2.2.: Infrastruktura oraz usługi tworzące podstawy społeczeństwa informacyjnego, Poddziałanie: 2.2.2: Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego.

Politechnika Gdańska jest Partnerem wiodącym projektu, a koordynowanie działań związanych z realizacją projektu powierzono Bibliotece Politechniki Gdańskiej.

PBC jest regionalną biblioteką cyfrową, a w przypadku niektórych Partnerów projektu spełnia także funkcję repozytorium instytucjonalnego. Celem tworzenia biblioteki cyfrowej jest wspieranie edukacji i nauki, turystyki oraz potencjału intelektualnego i innowacyjnego społeczeństwa. Platforma pozwala użytkownikom na dotarcie do zasobów wiedzy oraz cennych zabytków kultury piśmienniczej. Pomorska Biblioteka Cyfrowa ma służyć naukowcom, studentom, uczniom oraz mieszkańcom regionu Pomorza.

Przejdź do Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej

Układ kolekcji obejmuje:
 1. zasoby Partnerów projektu
 2. dziedzictwo kulturowe, tj. zbiory wydane przed 1945 r.
 3. regionalia
 4. materiały dydaktyczne
 5. zbiory współczesne

W ramach tych kolekcji Partnerzy projektu udostępniają różnego typu materiały, w tym: książki, czasopisma, rękopisy, mapy, ulotki, pocztówki, zdjęcia oraz dokumenty życia społecznego.

Partnerzy projektu Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej:
 1. Politechnika Gdańska - partner wiodący
 2. Uniwersytet Gdański
 3. Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska
 4. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 5. Gdański Uniwersytet Medyczny
 6. Uniwersytet Morski w Gdyni
 7. Akademia Muzyczna w Gdańsku
 8. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
 9. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku
 10. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku
 11. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie
 12. Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni
 13. Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy
 14. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 15. Stowarzyszenie Geodetów Polskich

Kontakt

Pomorska Biblioteka Cyfrowa
telefon: +48 58 347 10 99
telefon: +48 58 347 24 60
e-mail: pbc@pg.edu.pl