logo platformy MOST Wiedzy
Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy

Dostęp: https://mostwiedzy.pl/pl/

MOST Wiedzy to portal, który ma za zadanie prezentowanie oraz promocję dorobku naukowego pracowników Politechniki Gdańskiej. Stanowi on również platformę wymiany informacji pomiędzy środowiskiem naukowym, przedsiębiorcami oraz całym społeczeństwem. Możliwości portalu sprzyjają zwiększeniu dostępności, spójności oraz możliwości ponownego wykorzystania wielu zasobów nauki, wiedzy i technologii. Co szczególnie istotne, MOST Wiedzy wpisuje się w inicjatywę Open Access: bezpłatnego i bezpośredniego dostępu do zgromadzonych materiałów bez konieczności zakładania konta. Portal powstał oraz był rozwijany w podczas realizacji projektów: "Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – MOST Wiedzy" oraz "MOST DANYCH – Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data", współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

MOST Wiedzy oferuje wiele wewnętrznie połączonych modułów, wśród nich można wyróżnić:

Publikacje

Dostęp: https://mostwiedzy.pl/pl/open-access/catalog

Częścią platformy MOST Wiedzy jest Repozytorium Open Access, które opiera się na zasadzie samoarchiwizacji. Znajdują się w nim pełne teksty publikacji w otwartym dostępie, są to głównie artykuły naukowe pracowników Politechniki Gdańskiej od 2002 roku. Repozytorium zapewnia wszystkim zalogowanym użytkownikom możliwość zdeponowania materiałów. Każda publikacja posiada podstronę, na której znajduje się: opis bibliograficzny, bardzo często uzupełniony o link do pracy zamieszczonej na stronie wydawcy, oraz informacje o prawach autorskich bądź stosowanej licencji Creative Commons.

Dane Badawcze

Dostęp: https://mostwiedzy.pl/pl/open-research-data/catalog

Repozytorium Otwartych Danych Badawczych w portalu MOST Wiedzy to miejsce, gdzie w wolnym dostępie prezentowane są dane badawcze wytworzone głównie przez naukowców z: Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Więcej o danych badawczych i repozytorium

Czasopisma PG

Dostęp: https://journal.mostwiedzy.pl/

Moduł Bridge of Journals oferuje dostęp do pełnych tekstów czasopism wydawanych na Politechnice Gdańskiej. Można tutaj zapoznać się z pełną treścią wszystkich numerów, począwszy od pierwszego a kończąc na bieżącym, czasopism:

Na stronach poszczególnych czasopism znajdują się również informacje dotyczące procesu publikacyjnego, m.in.: wskazówki dla autorów, dane redakcji i recenzentów oraz wytyczne zgłoszenia artykułu.

Wydarzenia

Dostęp: https://mostwiedzy.pl/pl/event/list

Katalog Wydarzeń jest miejscem, gdzie można się zapoznać informacjami na temat konferencji organizowanymi przez różne jednostki Politechniki Gdańskiej. Jest on powiązany z usługą MOST Wydarzeń, oferującą narzędzie do organizacji rejestracji na konferencje. MOST Wydarzeń zapewnia m.in.: wyświetlanie wszystkich informacji o konferencji, automatyzację procesu rejestracji oraz płatności.