MOST Wiedzy | Politechnika Gdańska

Treść strony

MOST Wiedzy

logo platformy MOST Wiedzy

MOST Wiedzy (Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy) to portal, który ma za zadanie promocję dorobku naukowego pracowników Politechniki Gdańskiej. Stanowi on również platformę wymiany informacji pomiędzy środowiskiem naukowym, przedsiębiorcami oraz całym społeczeństwem. Projekt "Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – MOST Wiedzy" był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Więcej informacji o projekcie

Naukowcy PG w platformie MOST Wiedzy posiadają własne profile naukowe i dzięki temu mogą w przejrzysty sposób zaprezentować swoje publikacje, osiągnięcia oraz projekty badawcze, w których biorą udział. Otwarty dostęp do zgromadzonych w jednym miejscu informacji na ten temat jest szczególnie istotny w kontekście lepszej widoczności dorobku naukowego badaczy i zwiększenia ich rozpoznawalności.

MOST Wiedzy stanowi jednocześnie repozytorium dorobku naukowego pracowników Politechniki Gdańskiej. Mogą oni deponować pełne teksty swoich publikacji, a następnie udostępniać je na ogólnych zasadach prawa autorskiego, tzw. copyright (wszystkie prawa zastrzeżone) lub na jednej z licencji Creative Commons (pewne prawa zastrzeżone). Umieszczenie artykułu w repozytorium wiąże się z jego indeksowaniem w wyszukiwarkach internetowych, w tym w Google Scholar, co ma znaczący wpływ na jego widoczność w sieci, a co za tym idzie - cytowalność.

Przeglądanie zasobów w Moście Wiedzy nie wymaga logowania od użytkownika. W celu uzyskania jednak szerszych możliwości (edytowania swojego profilu np. poprzez uzupełnienie biogramu czy dodanie informacji o swoich profilach w mediach społecznościowych) można zalogować się do MOSTU Wiedzy poprzez: konto Politechniki Gdańskiej, ORCID, Konto Google lub PIONIER.Id. Dla pracowników Politechniki Gdańskiej platforma MOST Wiedzy jest silnie powiązana z bazami w portalu Moja PG, który umożliwia elektroniczną obsługę studentów, pracowników naukowych oraz administracyjnych. W portalu Moja PG wyróżniamy następujące moduły, m.in: Nauczyciel (wyniki postępów studentów w nauce, obsługa tematów prac dyplomowych), Nauka (ewidencja dorobku naukowego pracowników oraz ewidencja infrastruktury badawczej, m.in. wykaz laboratoriów, aparatury naukowej, zespołów badawczych), Projekty (ewidencja projektów realizowanych w ramach programów edukacyjnych i badawczych oraz funduszy strukturalnych). Warto w tym miejscu podkreślić, że pracownicy Politechniki Gdańskiej rejestrują wszystkie aspekty swojej działalności naukowej poprzez portal Moja PG a dane te po weryfikacji Działu Spraw Naukowych oraz pracowników Biblioteki PG są automatycznie importowane do MOSTu Wiedzy, co wyeliminowało potrzebę wielokrotnego rejestrowania przez pracowników naukowych Politechniki Gdańskiej swoich osiągnięć w różnych portalach.

Przejdź do portalu MOST Wiedzy