Zakup ze środków własnych jednostek PG | Politechnika Gdańska

Treść strony

Zakup ze środków własnych jednostek PG

Biblioteka PG realizuje zakup książek i norm ze środków własnych wydziałów, jednostek lub organizacji Politechniki Gdańskiej. 

Zamówienia można składać w: 

  • Sekcji Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Tradycyjnych Biblioteki PG,
    Gmach Główny, pok. 72, Żaneta Masłowska-Więtczak
    telefon: +48 58 347 26 40
    e-mail: zaneta.maslowska@pg.edu.pl
  • systemie EZD poprzez przekazanie formularza zamówienia na konto Żanety Masłowskiej-Więtczak
  • Biurze Biblioteki, Gmach Główny, pok. 100/2

Każda zamawiana publikacja wymaga wypełnienia odrębnego formularza. Odbiór zrealizowanych zamówień możliwy będzie w pokoju 72 w Gmachu Głównym po wcześniejszym powiadomieniu mailowym lub telefonicznym. Wydziały, jednostki i organizacje prosimy o terminowe opłacanie faktur, gdyż brak uiszczenia należności skutkuje zablokowaniem realizacji kolejnych zamówień u danego dostawcy.

Książki

W celu zamówienia książki dla pracownika wydziału, jednostki lub organizacji PG należy uzupełnić załączony poniżej formularz zamówienia druków zwartych. Zamawiane mogą być zarówno książki papierowe, jak i elektroniczne. Po otrzymaniu publikacji faktura przekazywana jest w systemie EZD w celu jej opłacenia przez dany wydział, jednostkę lub organizację PG.

W przypadku książek istnieje możliwość przekazania zakupionych publikacji do zbiorów Biblioteki PG. Na formularzu w rubryce "Rodzaj kosztów" należy wskazać "INW". Publikacje te zostaną wprowadzone do księgozbioru bibliotecznego i udostępnione na filii Biblioteki na danym wydziale. Płatnikiem faktury pozostaje zamawiający wydział, jednostka lub organizacja PG.
Formularz zamówienia na książki

Normy

W celu zamówienia normy dla pracownika wydziału, jednostki lub organizacji PG należy uzupełnić załączony poniżej formularz zamówienia na normy. Zamawiane mogą być w zależności od dostępnych formatów normy w wersji drukowanej lub elektronicznej. Po otrzymaniu normy faktura przekazywana jest w systemie EZD w celu jej opłacenia przez dany wydział, jednostkę lub organizację PG.
Formularz zamówienia na normy