Zbiory | Politechnika Gdańska

Treść strony

Zbiory

Zakres tematyczny księgozbioru gromadzonego przez Bibliotekę PG jest zgodny z tematyką prowadzonych w uczelni kierunków studiów i badań naukowych. Rodzaje gromadzonych zbiorów to:

  • książki (drukowane i elektroniczne),
  • wydawnictwa ciągłe (drukowane i elektroniczne),
  • normy (drukowane i elektroniczne),
  • zbiory kartograficzne,
  • niepublikowane rozprawy doktorskie, których obrona odbyła się na PG.

Podstawowym źródłem informacji o księgozbiorze jest katalog biblioteczny dostępny online.

Zdigitalizowany katalog kartkowy

Ze względu na trwający proces retrokonwersji zbiorów do katalogu komputerowego Biblioteka Politechniki Gdańskiej umożliwia swoim Użytkownikom zdalny dostęp do informacji o zbiorach zawartej w tradycyjnych katalogach kartkowych. Jeśli jesteś zainteresowany publikacją wydaną przed 1992 r., która nie została dotąd wprowadzona do katalogu komputerowego, możesz wyszukać ją w zdigitalizowanej wersji katalogu kartkowego książek i wydawnictw ciągłych.
Katalog kartkowy
Komputerowe katalogi kartkowe mają postać zeskanowanych kart katalogowych w porządku alfabetycznym wiernie odzwierciedlający układ i zawartość szufladek katalogowych.

Przeglądanie katalogów odbywa się poprzez wybór katalogu z rozwijanej listy, następnie szufladki z odpowiednim ciągiem liter. Kolejno używając znaków +1, +10, +50, +100 lub wstecz -1, -10, -50, -100 należy przesuwać odpowiednie karty, aż do odnalezienia poszukiwanego opisu dzieła.

Informacja o publikacji (tytuł, autor, rok wydania, sygnatura) stanowi podstawę do jej wyszukania w Magazynie lub w zbiorach filii Biblioteki na poszczególnych wydziałach. O ewentualnym wypożyczeniu lub udostępnieniu na miejscu zostaniesz poinformowany przez bibliotekarza.