Normy | Politechnika Gdańska

Treść strony

Normy

Biblioteka PG udostępnia normy polskie PN w wersji elektronicznej na specjalnych stanowiskach komputerowych, dostępnych dla pracowników i studentów PG we wszystkich czytelniach na filiach oraz w Archiwum norm. Na wyznaczone stanowiska użytkownicy logują się w oparciu o dane Konta Politechniki Gdańskiej (Centralny Punkt Logowania Politechniki Gdańskiej).

Archiwum Norm znajduje się w Gmachu Głównym w pok. 100/5. Archiwum udostępnia również normy w formie papierowej, szczegóły dostępne na stronie.

Tematyka zbiorów to pełen zakres tematyczny Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS), informacje o poszczególnych normach można znaleźć na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego:
Wyszukiwarka norm

Zbiory norm w otwartym dostępie:
Normy dostępne po zalogowaniu na konto biblioteczne:
  • IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)